ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลสำเร็จของการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมกีฬาเชิงการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษา 30-12-64