ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงพื้นที่สีเขียวภายในสนามกีฬาหัวหมากและสนามฟุตบอล ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2565 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะดูแลบำรุงพื้นที่สีเขียว 28122564