ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯ 30122564