ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมและแผย่แพร่มวยไทยในชุมชนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยไทย สำหรับคนรุ่นใหม่ และสร้างอัตลักษณ์มวไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

16.12.64-ประกาศผู้ชนะ-จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมและแผย่แพร่มวยไทยในชุมชน