ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือ และสติกเกอร์คัดกรอง เพื่อรองรับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ งานจัดซื้อแอลกอฮอล์