ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางกระดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดประทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

31032564-ประกาศผู้ชนะ