ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 และนิเทศกฏหมายกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ให้กับบุคคลในวงการกีฬามวย 7 ประเภท 5 ภาค โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ-และนิเทศกฏหมาย-มวย-30092564