ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาของชาติภายใต้วิถีใหม่ New Normal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ-พัฒนารูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาของชาติภายใต้วิถีใหม่-28092564