ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

30092564-ประกาศผู้ชนะ-จ้างสรรหาบุคลากร-กกท