ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ ประจำศูนย์ประสานงานการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 (ค.ศ2021) โดยวิธีคัดเลือก

31032564-ประกาศผู้ชนะ-ซื้อ-คัดเลือก-คอมพิวเตอร์-เครื่องปริ้นสี-ขาวดำ