ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์พร้อมโปรแกรม สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 (ค.ศ.2021) โดยวิธีคัดเลือก

31032564-ประกาศผู้ชนะ-ซื้อ-คัดเลือก-ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์