ประกาศยกเลิกการจัดการแข่งขันวิ่งยกระดับสู่ World Athletics IAAF Road Race Bronze Labal ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการจอมบึง มาราธอน โดยวิธีคัดเลือก

15-02-2564 ประกาศยกเลิกการจัดการแข่งขันวิ่งยกระดับ รายการจอมบึง มาราธอน