ประกาศยกเลิกการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และแผนพัฒนาเพื่อให้ได้ตามมาตราฐานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (ระดับจังหวัด-ประเทศ-ระดับอาเซียน) พ.ศ. 2565 -2570 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

28-06-2564 ประกาศยกเลิกจ้างที่ปรึกษา