ประกาศยกเลิกการจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

ปรกาศยกเลิกจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ กกท.นครศรีธรรมราช