ประกาศยกเลิกการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากล สนามกีฬาหัวมาก แขวงหัวมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิกจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวย (ครั้งที่ 2) 02092564