ประกาศยกเลิกการจ้างดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกอล์ฟชั้นสูง (Golf Excellent center) ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก

DOC020921-02092021145148