ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยมาตรฐานระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก บางกะปิ กทม. 1 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27-07-2564 ประกาศยกเลิกจัดจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวยฯ