ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายการจัดการแข่งขันอาเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ครั้งที่ 6

05.11.64-ประกาศยกเลิก-ซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย-เอเชียนอินดอร์