ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายการจัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6

08.11.64-ประกาศยกเลิก-จ้างออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย-เอเชียนอินดอร์