ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริม และเผยแพร่มวยไทยในชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ด้านมวยไทย สำหรับคนรุ่นใหม่และสร้างอัตลักษณ์แบรนด์มวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก