ประกาศยกเลิกจ้างก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.นครศรีธรรมราช ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธคัดเลือก

31032564-ประกาศยกเลิกจ้างก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์จ.นครศรีธรรมราช