ประกาศยกเลิกดำเนินงานจ้างจัดงานมหกรรมการแข่งขันและเผยแพร่ศิลปพมวยไทย (ศึกมวยไทยวิถีถิ่นใต้) จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

ยกเลิกมหกรรมศิลปะมวยไทย15กพ64