ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 52 คัน และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 34 คัน ประจำปีงบประมาณ 2564 -2568 (ระยะเวลา 5 ปี)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ประจำปีงบ 2564-68