ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและสนับสนุนสมาคมกีฬา ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10-03-2564 ยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบติดตามงบประมาณ ระยะที่ 2 ประจำปี 2564