ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสารต้องห้าม ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22-03-64 ประกาศยกเลิกการจ้างพัฒนาระบบพรบ.สารต้องห้าม ประจำปี 2564