ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างจัดจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาอาชีพและกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างกระแสการตื่นตัว และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31-3-2564-ประกาศยกเลิกจ้างผลิตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬา-ปี2564