ประกาศยกเลิกประกวดราคาการจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก

31032564-ประกาศยกเลืกจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดสระแก้ว