ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของนักกีฬาไทย  (Utimate Athlete) การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

03092564 ประกาศยกเลิก ลงวันที่ 3 กันยายน 2564