ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08-02-2564 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจ.นครศรีธรรมราช