ประกาศยกเลิกใบสั่งจ้างโครงการจัดการแข่งขันกรีฑาประเภทลานเก็บสถิติโลกในประเทศไทย รายการโกลเต้น ฟลาย ซีรี่ย์ ประจำปี 2563 ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 404/2563 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563

ประกาศยกเลิกใบสั่งจ้างโกลเด้นฟลาย 16.02.2564