ประกาศยกเลิก จ้างที่ปรึกษาการประเมินผลและจัดทำองค์ความรู้กีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศยกเลิกจ้างที่ปรึกษาการประเมินผลและจัดทำองค์ความรู้ด้านกีฬา 09072564