ประกาศราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนธุรกิจ (ฺBusiness Plan) ของศูนย์ฝึกฬาแห่งชาติส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ราคากลางจ้างที่ปรึกษา 20092564