ประกาศราคากลางงานการจัดจ้างจัดกิจกรรมโครงการ “Running Zone Challenge Season 2” วิ่งปลอดภัยไร้โควิดครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ตารางแสดงวงเงิน วิ่งปลอดภัยไร้โควิด 2