ประกาศราคากลางงานก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่-ลานกรีฑา วัสดุสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลท่าทอง อำเภอปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์

1. เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงานก่อสร้างสนามฟุตบอลฯ จ.นครสวรรค์