ประกาศราคากลางงานก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลท่าทอง อำเภอปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์

3. เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินจ้างควบคุมงานฯ จ.นครสวรรค์