ประกาศราคากลางงานก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่-ลานกรีฑา วัสดุสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลท่าทอง อำเภอปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์

2. เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่-ลานกรีฑาฯ จ.นครสวรรค์