ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางกระดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

5. เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างศูนย์วิทย์ฯ จ.ปปทุมธานี