ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตารางแสดวงเงินศูนย์วิทย์ นครศรีธรรมราช