ประกาศราคากลางงานจัดจ้างทำของที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 57

ตารางแสดงวงเงิน (วันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 57)