ประกาศราคากลางงานจัดจ้างการพัฒนาศักยภาพสูง โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และระบบติดตามศักยภาพของนักกีฬาในชนิดกีฬากลุ่มเป้าหมายโอลิมปิกเกมส์ (ช่วงสถานการณ์โควิด-19)

6. เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินจ้างพัฒนาศักยภาพสูงฯ