ประกาศราคากลางงานจ้างจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันและผลงานนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020 ประเทศญี่ปุ่น

ตารางแสดงวงเงินจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันและผลงานนักกีฬาทีมชาติไทย