ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยมาตรฐานระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564

24032564 ตารางแสดงวงเงิน งานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวย