ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงิน ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สระแก้ว 02062564