ประกาศราคากลาง งานจัดซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพค่ายมวยไทย ในท้องถิ่น 77 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 รายการ

ราคากลางซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพค่ายมวยไทย-ในท้องถิ่น-๗๗-จังหวัด