ประกาศราคากลาง จัดกิจกรรมการแข่งขัน ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ราคากลาง-จัดกิจกรรมการแข่งขัน-ไทยแลนด์-โอเพ่น-มาสเตอร์เกมส์-ครั้งที่-2-22.12.2564