ประกาศราคากลาง จัดงานมหกรรมการแข่งขันและเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

09122564-ตารางแสดงวงเงินจัดงานมหกรรมการแข่งขันและเผยแพร่ศิลปะมวยไทย-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564