ประกาศราคากลาง จัดจ้างการสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

08092564 ตารางแสดงวงเงินจ้างสรรหาพนักงาน กกท