ประกาศราคากลาง จัดจ้างดำเนินงานทดลองส่งสัญญาณสถานีโทรทัศน์ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว ประเภทหมวดหมู่ การท่องเที่ยวและสาธารณสุข หมายเลขลำดับการให้บริการหมายเลข 7 แบบความคมชัดปกติ

ตารางแสดงวงเงิน จ้างทดลองส่งสัญญาณสถานีโทรทัศน์ด้านการกีฬาฯ 18082564