ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสถานกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2565)

ตารางแสดงวงเงิน-จ้างทำความสะอาด-จำนวน-9-เดือน-พ.ศ.-2565