ประกาศราคากลาง จัดจ้างกิจกรรมแข่งขันการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนและบุคลากร กกท. ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

จ้างจัดกิจกรรมแข่งขันการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนและบุคลากร กกท.